Tuğrul Mühendislik

Hızır İlyas Mahallesi İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi No:30 BURDUR
Kayıt Tarihi 24 Ekim 2018 / 3357

Çevre görevlisi hizmetleri, Çevre izinleri başvuru (emisyon, imisyon, deşarj, lisans konulu); Atık yönetim planı hazırlama, Aylık çevre denetim tutanağı, İç tetkik raporu hazırlama hizmetleri vermekteyiz. 1999 yılında Burdur da kurulan firmamız Çevre Danışmanlık ve Su Arıtma Sistemleri konusunda hizmet vermektedir. Faaliyetlerimizin odak noktasında insan ve çevremiz bulunmaktadır. Her ikisine karşı duyduğumuz sorumluluk bizi kalıcı, ekonomik ve yenilikçi çözümlere yöneltmektedir. Tuğrul Mühendislik…

Tuğrul Mühendislik Odağında İnsan ve Çevre Var

Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılan maddeler yukarıdaki yönetmelik ile yeniden değerlendirilmiştir. Bu Yönetmeliğin amacı; Çevre Görevlilerinin Nitelikleri, sorumlulukları ve belgelendirilmeleri ile çevre danışmanlık firmalarına yeterlik belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Çevre mevzuatı kapsamında denetime tabi kurum, kuruluş ve işletmeler, faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendirmek. Tesis içi yıllık iç tetkik programları düzenlemek üzere; çevre görevlisi/görevlileri istihdam etmek veya çevre danışmanlık firmalarından çevre danışmanlık hizmeti almak zorundadırlar.

Çevre İzin ve Lisansları (e-Çevre İzinleri) işlemleri, ÇED raporu hazırlanması, atık yönetimi; Emisyon ölçümleri, atıksu deşarjı ve arıtma tesisileri, gürültü ölçümleri ve akustik rapor hazırlanması çevre danışmanlık hizmetleri kapsamında yer almaktadır.

.
.
.
Burdur'da
webdesign
    Yorumlar
    Henüz yorum ve değerlendirme yok, neden ilk yorumcu olmayasınız?
    Bir Değerlendirme Yapın
    Kalite: Güven: Hizmet: