Tuğrul Mühendislik

Hızır İlyas Mahallesi İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi No:30 BURDUR
Yayınlanan 24 Ekim 2018 / 4664
Tuğrul Mühendislik
Kategori : Diğer
İlçe : Merkez
Telefon : 0 248 234 35 65

Çevre görevlisi hizmetleri, Çevre izinleri başvuru (emisyon, imisyon, deşarj, lisans konulu); Atık yönetim planı hazırlama, Aylık çevre denetim tutanağı, İç tetkik raporu hazırlama hizmetleri vermekteyiz. 1999 yılında Burdur da kurulan firmamız Çevre Danışmanlık ve Su Arıtma Sistemleri konusunda hizmet vermektedir. Faaliyetlerimizin odak noktasında insan ve çevremiz bulunmaktadır. Her ikisine karşı duyduğumuz sorumluluk bizi kalıcı, ekonomik ve yenilikçi çözümlere yöneltmektedir. Tuğrul Mühendislik…

Tuğrul Mühendislik Odağında İnsan ve Çevre Var

Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılan maddeler yukarıdaki yönetmelik ile yeniden değerlendirilmiştir. Bu Yönetmeliğin amacı; Çevre Görevlilerinin Nitelikleri, sorumlulukları ve belgelendirilmeleri ile çevre danışmanlık firmalarına yeterlik belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Çevre mevzuatı kapsamında denetime tabi kurum, kuruluş ve işletmeler, faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendirmek. Tesis içi yıllık iç tetkik programları düzenlemek üzere; çevre görevlisi/görevlileri istihdam etmek veya çevre danışmanlık firmalarından çevre danışmanlık hizmeti almak zorundadırlar.

Çevre İzin ve Lisansları (e-Çevre İzinleri) işlemleri, ÇED raporu hazırlanması, atık yönetimi; Emisyon ölçümleri, atıksu deşarjı ve arıtma tesisileri, gürültü ölçümleri ve akustik rapor hazırlanması çevre danışmanlık hizmetleri kapsamında yer almaktadır.

İncelemeler
Henüz yorum yok, neden ilk siz olmayasınız?
İnceleme bırak
Kalite: Güven: Hizmet: